บล็อกของ shwbenjawan

ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการทำงานและแก้ปัญหาด้วยวงจร PDCA

รูปภาพของ shwbenjawan

 

 

ใบความรู้

    รายวิชา ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ม.1/8 งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/8 งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/8 งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/7 งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/7 งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/7 งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/6 งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/6 งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ shwbenjawan

ม.1/6 งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ shwbenjawan

ที่มา : http://youtu.be/c1YZ4PLY7AE

 

คำชี้แจง : 1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำเคดูพาจ จากวีดีโอ

             2.  ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำตามวีดีโอกำหนด

             3.  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตามวีดีโอ

             4.  กำหนดส่งชิ้นงาน 1 ชิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์