บล็อกของ shwkhanittha

เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก

รูปภาพของ shwkhanittha

เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก


 

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี

รูปภาพของ shwkhanittha

 

1.  ให้นักเรียนสร้างบล็อก เรื่อง มหันตภัยใกล้ตัว ที่เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

      1)  ประวัติความเป็นมา

      2)  มหันตภัยมีอะไรบ้าง

2.  สร้างเนื้อหาอย่างน้อย 60 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบอย่างน้อย 10 รูป

3.  อ้างอิงแหล่งที่มา (ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถุกต้อง

4.  ส่งงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 06.00 น.

ห้องเรียนออนไลน์ ครูขนิษฐา พยัพเมฆ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ shwkhanittha

ห้องเรียนออนไลน์ ครูขนิษฐา  พยัพเมฆ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2556

      งานครั้งที่  1                งานครั้งที่  2                 งานครั้งที่ 3             

ห้องเรียนออนไลน์ ครูขนิษฐา พยัพเมฆ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี

รูปภาพของ shwkhanittha

 

     

9 ตัวการร้ายทำลายตับ

รูปภาพของ shwkhanittha

 

แหล่งที่มา : http://www.vejthani.com/web-thailand/image/Hepatitis01.jpg

แหล่งที่มา : http://youtu.be/pDTku9xrGV4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์