บล็อกของ shwathiwat

งานครั้งที่ 6 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/3

รูปภาพของ shwathiwat

 งานครั้งที่ 6
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ หัวข้อ "การสร้างโฆษณา" ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
          ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
          1.

งานครั้งที่ 6 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/2

รูปภาพของ shwathiwat

 งานครั้งที่ 6
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ หัวข้อ "การสร้างโฆษณา" ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
          ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
          1.

งานครั้งที่ 5 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/3

รูปภาพของ shwathiwat

 งานครั้งที่ 5
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ หัวข้อ "มิวสิควีดีโอของพวกเรา" ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
          ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
          1.

งานครั้งที่ 5 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/2

รูปภาพของ shwathiwat

 งานครั้งที่ 5
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ หัวข้อ "มิวสิควีดีโอของพวกเรา" ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
          ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
          1.

งานครั้งที่ 4 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/3

รูปภาพของ shwathiwat

งานครั้งที่ 4
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ หัวข้อ "ร่วมด้วยช่วย (รักษ์) โลกในโรงเรียน"  ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู 
          ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
          1.

งานครั้งที่ 4 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/2

รูปภาพของ shwathiwat

งานครั้งที่ 4

งานครั้งที่ 3 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/3

รูปภาพของ shwathiwat

งานครั้งที่ 3 

คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ เนื่อหาเกี่ยวกับเรื่อง เพือนเราห้องเดียวกัน ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
       1 ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/สถาบัน
       2.

งานครั้งที่ 3 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/2

รูปภาพของ shwathiwat

 งานครั้งที่ 3 

คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างไฟล์วิดีโอ เนื่อหาเกี่ยวกับเรื่อง เพือนเราห้องเดียวกัน ลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
       1 ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/สถาบัน
       2.

งานครั้งที่ 2 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/3

รูปภาพของ shwathiwat

งานครั้งที่ 2
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างเนื้อหาการใช้งาน Ulead เบื้องต้น เขียนลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
       1 ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/สถาบัน
       2.

งานครั้งที่ 2 วิชา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน 5/2

รูปภาพของ shwathiwat

 งานครั้งที่ 2 
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำการสร้างเนื้อหาการใช้งาน Ulead เบื้องต้น เขียนลงที่ blog ของตนเองเพื่อส่งครู
ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
       1 ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/สถาบัน
       2.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์