บล็อกของ kkktiranan

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (วิชาเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2/2556(วิชาเพิ่มเติม)

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ทุกคน (วิชาเพิ่มเติม) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ kkktiranan

-งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วลงรูปภาพประจำตัวนักเรียน ชุดอะไรก็ได้ (ห้ามอนาจาร) ขนาดภาพที่เหมาะสม 

- ให้นักเรียนสร้างบล็อกมาคนละ1 บล็อก

- ค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง 

- ความยาวของเนื้อหา ตั้งแต่ 10-20  บรรทัด

- รูปภาพประกอบ 5 รูปภาพ 

- พร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ชัดเจน

ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ห้องเรียนออนไลน์ ครูธิรนันท์ ชมวนา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

รูปภาพของ kkktiranan

                                                                                                  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์