บล็อกของ dsp7761

บริการในระบบอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ dsp7761

บริการในระบบอินเตอร์เน็ต

 

ความหมายและหลักการของคุณธรรม จริยธรรม

รูปภาพของ dsp7761

 ความหมายและหลักการของคุณธรรม  จริยธรรม

คุณธรรม  (Moral / Virtue)  

ระบบเครือข่ายและประวัติความเป็นมาของคอมฯ

รูปภาพของ dsp7761

 ระบบเครือประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp7761

ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์


   ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์

ข้อมูลคืออะไร และ ความหมายของสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp7761

เทคโนโลยีสานสนเทศ

รูปภาพของ dsp7761

 

 

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสานสนเทศ

เครื่องบิน แบบที่ 20 ของกองทัพอากาศไทย

รูปภาพของ dsp7761

กว่าจะมาเป็น เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ แห่งกองทัพอากาศไทย
..................................โดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์
............................................................................................................................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์