บล็อกของ bensupak

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

รูปภาพของ bensupak

                                              สิ่งมีชีวิตคืออะไร 

เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร

รูปภาพของ bensupak

                            

งานครั้งที่ 1 ใบงานที่ 1.1 เรื่องสาขาของวิชาชีววิทยา

รูปภาพของ bensupak

ใบงานที่ 1.1 เรื่องสาขาของวิชาชีววิทยา

คำสั่ง ให้นักเรียนสรุปแขนงวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียน โดยจัดทำในรูปแบบของ Mind Mapping

อย่างน้อย 15 สาขาวิชา บอกรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา พร้อมรูปภาพ

กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ภายในเวลา 15.30 น.

ห้องเรียนครูสุภัค ปุตามา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ bensupak

 

 

  

                   

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุภัค ปุตามา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ bensupak

Smile ห้องเรียนออนไลน์ครูสุภัค  ปุตามา  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์