บล็อกของ benMontakan

งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ ม.2/8

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ ม.2/7

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ ม.2/6

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

งานครั้งที่ 3 เรื่องการสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

รูปภาพของ benMontakan

งานครั้งที่ 3  เรื่องการสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนฟอร์มนี้ คลิก 

แล้วสร้างตารางลงใน excell 4 ตารางดังนี้ โดยนำข้อมูลจริงจากที่นี่ คลิก

งานครั้งที่ 3 การพิมพ์รายงานเชิงวิชาการ

รูปภาพของ benMontakan

 คำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาหลักการพิมพ์รายงานเชิงวิชาการต่อไปนี้ แล้วให้นักเรียนเปิด Microsoft Word แล้วพิมตามตัวอย่างโดยให้มีการจัดหน้ากระดาษและรูปแบบตัวอักษรตามเนื้อหาที่ศึกษา

 

งานครั้งที่ 2 เรื่องระบบสารสนเทศ ห้องม.4/IPB

รูปภาพของ benMontakan

งานครั้งที่ 2

หน่วยที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ

คำสั่ง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วแจ้งคะแนนกับครู (ทำพร้อมๆ กัน เมื่อพร้อมแล้วให้ครูเริ่มจับเวลา)

http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/20/Page-Pretest.html

งานครั้งที่ 2 เรื่องระบบสารสนเทศ ห้องม.4/IPA

รูปภาพของ benMontakan

งานครั้งที่ 2

หน่วยที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ

คำสั่ง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วแจ้งคะแนนกับครู (ทำพร้อมๆ กัน เมื่อพร้อมแล้วให้ครูเริ่มจับเวลา)

http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/20/Page-Pretest.html

งานครั้งที่ 2 เรื่องระบบสารสนเทศ ห้องม.4/5

รูปภาพของ benMontakan

งานครั้งที่ 2

หน่วยที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ

คำสั่ง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วแจ้งคะแนนกับครู (ทำพร้อมๆ กัน เมื่อพร้อมแล้วให้ครูเริ่มจับเวลา)

http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/20/Page-Pretest.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์