บล็อกของ benpanpit

ห้องเรียนครูพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา งานครั้งที่ 1 ชั้นม. 5 ภาคเรียนที่ 2 /2556

รูปภาพของ benpanpit

งานครั้งที่  1 ภาคเรียนที่  2/2556    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  2  ฉะเชิงเทรา  

ห้องเรียนครูพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2556

รูปภาพของ benpanpit

งานครั้งที่  1  ชั้น ม. 6/1  ภาคเรียนที่  2/2556  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา

ให้นักเรียนศึกษาการวิเคราะห์วรรณกรรมไทยปัจจุบันแล้วสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

 

ห้องเรียนครูพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ benpanpit

 

 

 

ห้องเรียนครูพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ benpanpit

ห้องเรียนครูพันธุ์พิศ  ตั้งจิตพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556

ห้องเรียนออนไลน์ครูพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benpanpit

ห้องเรียนออนไลน์ครูพันธุ์พิศ  ตั้งจิตพิทักษ์  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา

 

 

หลักภาษาไทย

รูปภาพของ benpanpit

คำไทย

ที่มาของภาพ  http://4.bp.blogspot.com/-7S2Ohl1lGks/UCEGe8IQ-aI/AAAAAAAABwY/QZn6VcZ7olk/s1600/thai5.jpg

ลักษณะคำไทยแท้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์