บล็อกของ benwassana

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benwassana

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ระบบไหลเวียนของเลือด

คำสั่ง 1. ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญเรื่อง ระบบไหลเวียนของเลือด โดยทำ mind mapping

       2. กำหนดส่งสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน 2556

ห้องเรียนครูวาสนา สังขวดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ benwassana

 

 

ห้องเรียนครูวาสนา สังขวดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2/2556 

วิชา ชีววิทยา 2

 งานครั้งที่ 1 l งานครั้งที่ 2 l งานครั้งที่ 3

 งานครั้งที่ 1 l งานครั้งที่ 2 l งานครั้งที่ 3

ห้องเรียนออนไลน์ครูวาสนา สังขวดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benwassana

ห้องเรียนออนไลน์ครูวาสนา สังขวดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

ระบบย่อยอาหาร

รูปภาพของ benwassana

     การย่อยอาหารหมายถึง การแปรสภาพของสารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่และละลายน้ำไม่ได้ให้เป็นสารอาหารมีขนาดโมเลกุลเล็กลงจนสามารถละลายน้ำและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนำไปใช้ประโยชน์ได้

     การย่อยอาหารเป็นกระบวนการที่ทำให้อาหารที่มีโมเลกุลใหญ่มีขนาดเล็กลงจนสามารถเข้าสู่เซลล์ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์