บล็อกของ bensupattra

งานชิ้นที่ ๑ ชั้น ม.๑/๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๒

รูปภาพของ bensupattra

ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงโดยการอ่านให้ผู้ปกครองฟัง  เพื่อนของนักเรียนฟัง และให้ผู้ฟังมาให้ข้อเสนอแนะการอ่านของนักเรียนในส่วนของการแสดงความคิดเห็น  

แบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

           จักจั่นจักแหล่นแล่นไป           ตั๊กแตนตาไว

ตุ๊กต่ำตุ๊กตุ่นจุนสี

ห้องเรียน ครูสุภัทรา จวงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๖

รูปภาพของ bensupattra

ห้องเรียน ครูสุภัทรา จวงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๖

ภาษาไทย (ท21102)

          งานชิ้นที่ ๑    งานชิ้นที่ ๒

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุภัทรา จวงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ bensupattra

 

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุภัทรา จวงอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

 

 

การอ่านออกเสียง

รูปภาพของ bensupattra

หลักการอ่านออกเสียง

ที่มารูปภาพ http://www.stepzii.com/archives/84

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์