บล็อกของ benpranee

ครูปราณี ยืนยั่ง งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benpranee

1.  ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่ครูกำหนดให้ 3 เรื่องโดยเลือกมา 1 เรื่องแล้วนำไปเขียนสรุปลงในสมุดบันทึกการอ่าน

     -   ปลาทูแม่กลอง

     -   ข้าวหลามหนองมน

     -   ขนมจากแปดริ้ว

2.   ให้นักเรียนออกมานำเสนอเรื่องที่นักเรียนเลือกหน้าชั้นเรียน    

 

 

 

 

 

 

ห้องเรียนครูปราณี ยืนยั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ benpranee

ห้องเรียนครูปราณี  ยืนยั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2/2556

  งานครั้งที่ 1  งานครั้งที่  2   งานครั้งที่  3  งานครั้งที่  4  งานครั้งที่  5 

ห้องเรียนออนไลน์ครูปราณี ยืนยั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benpranee

ห้องเรียนออนไลน์ครูปราณี ยืนยั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

 

 

ห้งเรียนออนไลน์ครูปราณี ยืนยั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benpranee

ห้องเรียนออนไลน์ครูปราณี ยืนยั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

รูปภาพของ benpranee

แหล่งเรียนรู้ภาย

ความหมายของแหล่งเรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์