บล็อกของ bensoawapak

งานครั้งที่ ๑ ชั้นม.๒/๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ bensoawapak

งานครั้งที่ ๑ ชั้นม.๒/๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๖

Smile ให้นักเรียน

Kissความยาวอย่างน้อย บรรทัด พร้อมรปประกอบอย่างน้อย ๕ รูป

ห้องเรียนครูเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

รูปภาพของ bensoawapak

ห้องเรียนครูเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖


ห้องเรียนออนไลน์ครูเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๒ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ bensoawapak

ห้องเรียนออนไลน์ครูเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๒ ฉะเชิงเทรา

 

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

รูปภาพของ bensoawapak

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

 ที่มาของภาพ: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/280/effectontrajectory.gif

เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์