บล็อกของ benarunee

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.5/3 วิชาเคมีพื้นฐาน โรง

รูปภาพของ benarunee

งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2556   ชั้น ม.5/3  วิชาเคมีพื้นฐาน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา

        * ให้นักเรียนศึกษาตารางธาตุลำดับที่ 1 - 20

            - จดสัญลักษณ์  ชื่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

            -  เขียนเลขมวล  เลขอะตอม  เรียงตามลำดับ ตั้งแต่ธาตุที่ 1 -20

        * ส่งงานภายในวันที่   15  พฤศจิกายน  2556    เวลา  20.00 น.

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รูปภาพของ benarunee

งานครั้งที่ 1  ชั้น ม.3/1  ภาคเรียนที่ 2 / 2556

 

 

          -นักเรียนศึกษาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

         - ทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงจำนวน  5 ข้อ

         - สรุปเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  ความยาวอย่างน้อย 30  บรรทัด

ห้องเรียนออนไลน์ครูอรุณี มั่นทัพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ benarunee

ห้องเรียนออนไลน์ครูอรุณี  มั่นทัพ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

         งานครั้งที่ 1  งานครั้งที่ 2  งานครั้งที่ 3

 

ห้องเรียนออนไลน์ครูอรุณี มั่นทัพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benarunee

 ห้องเรียนออนไลน์ครูอรุณี  มั่นทัพ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ฉะเชิงเทรา

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์