บล็อกของ bensukthwee

งานครั้งที่ 1ชั้นม.3/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ bensukthwee

งานครั้งที่ 1ชั้นม.3/4   ภาคเรียนที่ 2/2556  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

1.ให้นักเรียนเขียนเรียงความ คนละ 1  เรื่อง   หัวข้อต่อไปนี้

                        - เกี่ยวกับเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุขทวี เยอะประโคน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รูปภาพของ bensukthwee

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุขทวี   เยอะประโคน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

   งานครั้งที่ 1/งานครั้งที่ 2/งานครั้งที่ 3

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุขทวี เยอะประโคน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ bensukthwee

ห้องเรียนออนไลน์ครูสุขทวี   เยอะประโคน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ฉะเชิงเทรา

 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

 ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การละเล่นเด็กไทย

รูปภาพของ bensukthwee

เด็กไทยใจดี

  

 

 

ภาพต่อไป

ที่มาของภาพhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=463675

ชนิดของคำ

รูปภาพของ bensukthwee

คำในภาษาไทย
คำในภาษาไทย
 มี ๗ ชนิด ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์