บล็อกของ benunruen

A Trip to The Zoo

รูปภาพของ benunruen

A Trip to The Zoo

 

แหล่งที่มา: http://www.rif.org/assets/Documents/readingplanet/ReadAloud_Stories/zoo.html

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2CLIP, 2EP ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benunruen

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2CLIP, 2EP ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 

Reading News

1. Find your interested news from the intenet.

2. Copy and translate into Thai. ( 1/week)

3. Answer the following questions 

 3.1 What was it about?

 3.2 Where did it happen?

 3.3 When did it happen?

Deadline: On Monday every week

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,CLIP,EP ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benunruen

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

Write about your last holiday at least 150 words.

Deadline: 1 November 2013

ห้องเรียน ครูอุ่นเรือน เนื่องจำนงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รูปภาพของ benunruen

ห้องเรียน ครูอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2556

รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21102

ชั้น ม. 1/1 งานครั้งที่ 1 งานครั้งที่ 2  งานครั้งที่ 3

ชั้น ม. 1/CLIP งานครั้งที่ 1 งานครั้งที่ 2  งานครั้งที่ 3

ชั้น ม. 1/EP งานครั้งที่ 1 งานครั้งที่ 2  งานครั้งที่ 3

 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ 20210

ห้องเรียนออน์ไลน์ครูอุ่นเรือน เนื่องจำนงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รูปภาพของ benunruen

ห้องเรียนออน์ไลน์ครูอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 

 

  

Benchamaratrungsarit 2 School

รูปภาพของ benunruen

Benchamaratrungsarit 2 School

การอบรมผลิตสื่อการสอน

รูปภาพของ benunruen

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีกับอาจารย์พูนศักดิ์ โดยใช้ www.thaigoodview.com

กิจกรรมคือ ลงทะเบียนผู้ใช้ การเข้าระบบ การสร้างเนื้อหา การตรวจสอบสิ่งที่สร้าง การปรับตกแต่ง font การเติมสี และอื่นๆ โดยเข้าระบบ

www.thaigoodview.com/node/199

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2556 วันนี้เข้าอบรมเป็นวันที่ 2  ต้นชั่วโมง อ.พูนศักดิ์มีการทบทวนการเข้าเว็บที่ศึกษาแล้วเมื่อวาน จากนั้นฝึกการสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างลิ้งงาน กับห้องเรียน

My Holiday

รูปภาพของ benunruen

Write a paragraph about "What did you do last holiday?"

แหล่งที่มา: http://www.acaloans.com.au/personal-finance/holiday/

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์