บล็อกของ benpipatsri

งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ benpipatsri

  งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด โดยใช้เวลาในการทำ 10 นาที     

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

 เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ benpipatsri

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการทำ 10 นาที

แบบทดสอบหลังเรียน

   เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

 

คำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

จุดประสงค์  บอกความหมายและประโยชน์ของมาลัยซีกได้

1.  มาลัยซีกหมายถึงมาลัยชนิดใด

งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ benpipatsri

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการทำ 10 นาที

แบบทดสอบหลังเรียน

   เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

 

คำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

จุดประสงค์  บอกความหมายและประโยชน์ของมาลัยซีกได้

1.  มาลัยซีกหมายถึงมาลัยชนิดใด

ครั้งที่ 2

รูปภาพของ benpipatsri

บัตรคำสั่ง

 

อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม เพื่อรับผิดชอบเรื่อง

      1.1  เอกสารประกอบการเรียน

      1.2  การจัดกิจกรรมกลุ่ม

2.  นักเรียนศึกษาบัตรงาน เรื่องการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สดให้เข้าใจ

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด พร้อมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะ

งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ benpipatsri

บัตรคำสั่ง

 

อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม เพื่อรับผิดชอบเรื่อง

      1.1  เอกสารประกอบการเรียน

      1.2  การจัดกิจกรรมกลุ่ม

2.  นักเรียนศึกษาบัตรงาน เรื่องการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สดให้เข้าใจ

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด พร้อมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะ

งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ benpipatsri

  งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด โดยใช้เวลาในการทำ 10 นาที     

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

 เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ benpipatsri

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการทำ 10 นาที

แบบทดสอบหลังเรียน

   เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

 

คำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

จุดประสงค์  บอกความหมายและประโยชน์ของมาลัยซีกได้

1.  มาลัยซีกหมายถึงมาลัยชนิดใด

     ก.  มาลัยโซ่

งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ benpipatsri

บัตรคำสั่ง

 

อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม เพื่อรับผิดชอบเรื่อง

      1.1  เอกสารประกอบการเรียน

      1.2  การจัดกิจกรรมกลุ่ม

2.  นักเรียนศึกษาบัตรงาน เรื่องการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สดให้เข้าใจ

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด พร้อมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะ

งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ benpipatsri

เมื่อ เสาร์, 19/10/2013 - 10:36 | แก้ไขล่าสุด เสาร์, 19/10/2013 - 14:03| โดย benpipatsri

รูปภาพของ benpipatsri

ห้องเรียนออนไลน์ครูประไพ พิพัฒน์ศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่2/2556

                

    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์