บล็อกของ benaungkana

งานครั้งที่1 ชั้น ม.5/1 ภาคเรียนที่2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benaungkana

 

     งานครั้งที่1 ชั้น ม.5/1 ภาคเรียนที่2/2556 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

    1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมีย จากใบความรู้ที่ 1  เรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

    2. ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ เรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ลงในบล็อก

    3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

    4. ส่งงานวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00น

ห้องเรียน ครูอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ benaungkana

   

      ห้องเรียน ครูอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

              

        

    

ห้องเรียน ครูอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ benaungkana

 

     ห้องเรียน ครูอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

      งานครั้งที่ 1/งานครั้งที่ 2/งานครั้งที่ 3

       งานครั้งที่ 1/งานครั้งที่ 2/งานครั้งที่ 3

ห้องเรียนออนไล์ครูอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benaungkana

   

      ห้องเรียนออนไล์ครูอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ฉะเชิงเทรา

     

     

    

อารยธรรมอียิปต์

รูปภาพของ benaungkana

 

     อารยธรรมอียิปต์หรืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

     

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

รูปภาพของ benaungkana

 

      อารยธรรมเมโสโปเตเมียที่สำคัญ ได้แก่ อารธรรมสุเมเรียน 

     

      ที่มาของภาพ http://civilizationcivilize.blogspot.com/

ประเมินสภาต้นแบบ ปี2556

รูปภาพของ benaungkana

 

           สพฐ. จะมาประเมินต้นแบบสภานักเรียนเดือนพฤศจิกายน 2556 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์