บล็อกของ benkittipot

งานที่ 4 คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ benkittipot


คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รูปภาพของ benkittipot

แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ

รูปภาพของ benkittipot

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ benkittipot

องค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ benkittipot

การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยค้นหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต

รูปภาพของ benkittipot

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์