บล็อกของ Samita11132

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รูปภาพของ Samita11132


คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์ปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ


1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(super computer)

      เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดมีขนาดใหญ่และ ราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอี่นออกแบบมาเพื่อใช้แก่ปํญหาทางวิทยาศาสตร์และ ทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายวัน เป็นต้น


2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(mainframe computer)

แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ

รูปภาพของ Samita11132

แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ


แผนภาพแสดงการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ Samita11132

 

"องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"


คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ


1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ Samita11132

 

 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input)

คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่รับข้อมูลไปประมวลผล อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เป็นต้น

2. ประมวลผลข้อมูล (Process)

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ Samita11132

 

"หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์