บล็อกของ janejira Outhai

10อาหารเพื่อสุขภาพ

รูปภาพของ janejira Outhai

 

รายงาน

สอนใส่คอนแทคเลนส์

รูปภาพของ janejira Outhai

                              

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี

รูปภาพของ janejira Outhai

สถานที่ท่องเที่ยวในสระบุรี

ประวัติพระสมณวัตรวิมล

รูปภาพของ janejira Outhai

 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี

รูปภาพของ janejira Outhai

 

 

 

ซอฟต์แวร์(software)

รูปภาพของ janejira Outhai

ซอฟต์แวร์(softward)

 

hardward

รูปภาพของ janejira Outhai

ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน

ปอมเมอเรเนียน

รูปภาพของ janejira Outhai

 

ปอมเมอเรเนียน

ชนิดของข้อมูล

รูปภาพของ janejira Outhai
ประเภทตัวแปล สัญญาลักษณ์ ขอบเขตตัวแปล
Byte ไม่มี 0-255
Boolean ไม่มี True หรือ 
String $ 0-พันล้านอักษร(โดยประมาณ)
Integer % -32,768ถึง+32,768
Long & -2,147,483,648ถึง+2,147,483,648
Single ! -3.402823E+38ถึง-1.401298E+25และ+1.401298E+45ถึง-3.402823E+38
Double # -4.94065645841247E324สำหรับจำนวนลบและ4.94065645841247E324ถึง1.79769313486232E308สำหรับจำนวนบวก
Currency @ -922,337,203,685,477.5808ถึง+922,337,203,685,477.5807
Vaniant ไม่มี เท่ากับDoubleหรือString
Data ไม่มี January1,100ถึงDecember31,999
Object ไม่มี Object ใดๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์