บล็อกของ Min'Jarit

วิธีทำห่อหมกปลาช่อนในกระบอก

รูปภาพของ Min'Jarit

รายงาน

Pie chocolate cake

รูปภาพของ Min'Jarit

Pie chocolate cake

ประวัติ พระสมณวัตรวิมล

รูปภาพของ Min'Jarit

พระสมณวัตรวิมล

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี

รูปภาพของ Min'Jarit


       วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


ซอฟต์แวร์ (software)

รูปภาพของ Min'Jarit

 

ฮาร์ดแวร์(hardware)

รูปภาพของ Min'Jarit

 

ผิวหน้า 5 ประเภท

รูปภาพของ Min'Jarit

 

ข้อมูลและตัวแปร visual basic

รูปภาพของ Min'Jarit

   Visual Basic มีชนิดของข้อมูลหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขที่มีทศนิยม ข้อความ ตัวเลขทางการเงิน ค่าทางตรรกะ เป็นต้น ข้อมูลแต่ละชนิด จะใช้พื้นที่ในการเก็บไม่เท่ากัน รวมถึงความเร็วในการประมวลผลก็แตกต่างกันด้วย สามารถแบ่งชนิดของข้อมูลที่ใช้กัน Visual Basic ได้ดังตารางต่อไปนี้


 Boolean เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ) 2 Bytes


Byte เก็บค่าเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-255 1 Byte


Currency ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง มีค่าระหว่าง - 922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5807 8 Bytes

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์