บล็อกของ ssspoonsak

Sci-Fighting..วิทย์สู้วิทย์

รูปภาพของ ssspoonsak

 

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ ssspoonsak

ผู้จัดทำ


เด็กชายพูน

 


เด็กชายศักดิ์

แหล่งอ่างอิง

รูปภาพของ ssspoonsak

แหล่งอ่างอิง

ข้อมูลทั่วไปของเฟื่องฟ้า

รูปภาพของ ssspoonsak

ข้อมูลทั่วไปของเฟื่องฟ้า

...

...

เฟื่องฟ้า สุดยอดไม้ดอกแห่งราชินีบูรณะ นครปฐม

รูปภาพของ ssspoonsak

เฟื่องฟ้า สุดยอดไม้ดอกแห่งราชินีบูรณะ นครปฐม

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554" วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

รูปภาพของ ssspoonsak

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554"
วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

ม.6/1

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554" โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา

รูปภาพของ ssspoonsak

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554"
โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา

ม.6/1

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554" เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554"
เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

ม.6/1

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554" ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง

รูปภาพของ ssspoonsak

ผลงานม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย "มหาอุทกภัย 2554"
ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง

ม.6/1

ผลงานนักเรียนม.6/2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง "มหาอุทกภัย 2554"

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์