บล็อก

ความสำคัญของภาษา

รูปภาพของ nbssunisa

ความสำคัญของภาษา

ความหมายของภาษา

รูปภาพของ nbssunisa

     ความหมายของ ภาษา อาจแยกได้เป็นความหมายโดยอรรถและความหมายโดยปริยายดังนี้
     ความหมายโดยอรรถภาษา หมายถึง
1. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารความรู้ ความคิด ความต้องการของมนุษย์เครื่องมือดังกล่าวอาจได้แก่ เสียงพูด เสียงสัญญาณต่างๆ รูปภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร ท่าทาง ฯลฯ การใช้เครื่องมือดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในกลุ่มชนซึ่งผู้ใช้จะต้อง เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจกันได้
2. การติดต่อ การสื่อความรู้สึก ในหมู่สัตว์ด้วยกัน ได้แก่ การใช้เสียง ท่าทาง ฯลฯ

ภาษากับวัฒนธรรม

รูปภาพของ nbssunisa

ภาษากับวัฒนธรรม

ความหมายของภาษา

     ภาษา เมื่อแปลตามรูปศัพท์หมายถึง คำพูดหรือถ้อยคำ ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อความหมายให้สามารถติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมีระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็นเครื่องกำหนด ในพจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ใหความหมายของคำว่าภาษาคือเสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้ คำพูด ถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน

    ภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และ อวัจนภาษา

ทำการตลาดจำเป็นต้องรู้ไอทีหรือไม่?

 

ในช่วงสามถึงสี่ปีมานี้ การทำการตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่โลกยุคดิจิตอล ใครจะคิดว่าวันนี้สื่อโทรทัศน์แทบไม่มีคนดู ยิ่งพอพูดถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ตัวใหม่ๆ ทุกคนคงใบ้รับประทาน เพราะไม่ได้ดูมานานแล้ว โดยส่วนใหญ่หมกตัวอยู่ในโลกออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ ทวิตเตอร์

 

ใบความรู้ที่ 1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

ความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10 บทเรียนในการทำงานที่ผู้คนเรียนรู้เมื่อสายเกินไปในชีวิต

จงก้มหน้าก้มตาและตั้งใจทำงานเข้าไว้ นั่นคือสิ่งที่คุณถูกสอนมาตลอดเกี่ยวกับการทำงาน แต่นั่นมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือ?

ผมพบว่าคนมักจดจำสิ่งนี้ฝังใจ และเมื่อพวกเขาเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าในการทำงานนั้นมีอะไรในชีวิต (และในความสำเร็จ) มากกว่าที่จะทำตัวเองให้ยุ่งอยู่กับงานตลอด

ทำไมต้องพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก?

 

ทำไมต้อง Vanila Moon ???

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำไมต้อง Vanila Moon???

เรียน พิเศษ ภาษา อังกฤษ ตัวต่อตัว กับชาวต่างชาติ

เปิดสอบพิเศษภาษาอังกฤษราคาถูกกับชาวต่างชาติตัวจริง

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับอาจารย์โทนี่ บุช ชาวต่างชาติตัวจริง

การเรียนภาษาอังกฤษบางครั้งอาจจะเคร่งเครียด แต่อาจารย์โทนี่สามารถทำให้การเรียนสนุกสนานและประยุกต์หลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้

The bus from the library to bangrak

รูปภาพของ sss30353

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์