เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้เรียงไอคอนการตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 0 6 years 17 สัปดาห์ก่อน
โดย Tanida111
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 0 6 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย malineesa
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบัติ โดยนางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล 0 5 years 51 สัปดาห์ก่อน
โดย tkpmontatip
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 0 7 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย Suneerat Yanya
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 0 7 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย Suneerat Yanya
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 6 years 10 สัปดาห์ก่อน
โดย nattawun
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ 0 5 years 51 สัปดาห์ก่อน
โดย ammacita
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึ 0 9 years 8 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียน 0 8 years 5 สัปดาห์ก่อน
โดย 22072525
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยเกมการศึกษา 0 11 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย nooch03
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 11 years 42 สัปดาห์ก่อน
โดย nooch03
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการเล่นกับสี 0 3 years 9 สัปดาห์ก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 9 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย chumrat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat ร่วมกับการจัดการเรียนร 0 4 years 40 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Amazing Nakhon Si Thammarat 0 6 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ ส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 8 years 30 สัปดาห์ก่อน
โดย Chommanad
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 0 9 years 8 สัปดาห์ก่อน
โดย natiwa
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 6 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย 0878928195
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 9 years 35 สัปดาห์ก่อน
โดย natiwa
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 9 years 46 สัปดาห์ก่อน
โดย kroonoi
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดเกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 0 5 years 36 สัปดาห์ก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงลำดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 0 6 years 14 สัปดาห์ก่อน
โดย porntip2514
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3 1 9 years 31 สัปดาห์ก่อน
โดย จีระภา
9 years 31 สัปดาห์ก่อน
โดย พิมล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน 0 6 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย Kruwara
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary 0 10 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย chanchira_d
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์