เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบเรียงไอคอนตั้งเมื่อตอบล่าสุด
เศรษฐกิจไทยถึงเวลาจมดิ่งแล้วอสังหาริมทรัพย์ล่ะ 0 2 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
ไทยแย่ ได้แค่อันดับที่ 47 ประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด 0 2 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
มาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน 0 3 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
โสภณ-อภิชาตจับมือประมูลบ้านและที่ดิน 23 กค.63 0 3 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
ขายโบสถ์/วัด ตีมูลค่าอย่างไร 0 3 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
ราคาที่อยู่อาศัยพัทยาลดลง 0.15% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 0 3 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
ทางออกของโรงแรมวันนี้: ขายหรือทำอะไรดี 0 4 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
Latest Updates of Thai Real Estate Markets after 4 months of 2020 0 4 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
ฟังฟรีนายกสมาคมฯ ผู้นำชี้โอกาสลงทุนอสังหาฯ ภูมิภาคหลังโควิด 0 4 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
ห้องชุดที่เพิ่งสร้างเสร็จมีคนเข้าอยู่ไหม 0 4 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึ 0 5 สัปดาห์ 7 ชั่วโมงก่อน
โดย ใบหม่อน
ไม่มีข้อมูล
ด่วน ผู้นำอสังหาฯ ภูมิภาคประเมินความเสียหาย-โอกาส 0 5 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
แจกหนังสือ “อสังหาฯ ช่วยชาติ” 0 5 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
สัญญาณอันตราย ทั่วไทยมี 368,806 หน่วยรอขายอยู่ 0 5 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย pornchokchai
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0 6 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดง 0 7 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 0 8 สัปดาห์ 19 ชั่วโมงก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ 0 8 สัปดาห์ 19 ชั่วโมงก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft 0 10 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย ใบหม่อน
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 0 12 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย SuwanneeIntara
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเลเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ 0 13 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Kru2505
ไม่มีข้อมูล
สาวนุ้ยตะลุยโจทย์ปัญหา พาสักการะวัดดังเมืองคอน 0 15 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 15 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 0 15 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์