ปี 2545

    โครงการการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)เพื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 6-วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 25

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.