my account support shopping cart

สถานที่โบราณสถานต่างๆ

 circle03_green.gif  กรุวัฒนธรรม จ.เชียงราย
 circle03_green.gif  สระมรกต จ.ปราจีนบุรี
 circle03_green.gif  ค่ายบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม

:::: เล่าเรื่องจากภาพ ประจำประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ภาพที่นำมานี้ เป็นภาพค่ายบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
:::: เล่าให้ฟังโดย ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

motherboards
Processors
memory
hard drives
monitors
case
ups

 
 

      ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อสองร้อยกว่าปีเศษ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยเหล่าทหารหาญได้ประกอบวีรกรรมทหารกล้า ได้ต่อสู้พม่าข้าศึก ที่รุกรานประเทศไทยจนได้รับชัชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้ง มีผลดีต่อชาติไทยหลายประการ ที่สำคัญยิ่งคือขวัญ และกำลังใจของคนไทยที่เกือบจะสูญสิ้นไปกับการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี 2310
video card
cd / cd-rw
dvd / dvd-rw
data storage
multimedia
removable storage
scanners
printers
networks

 

 

 การรบชนะพม่าที่ค่ายบางกุ้ง เมื่อปี พ.ศ.2311 (เป็นสงคราครั้งแรกที่ไทยรบกับพม่า ภายหลังจากที่สมเด็จพระจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทำให้ขวัญและกำลังใจของคนไทยกลับคืนมา

speakers
pda

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่
วันพุธที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 .

software
new arrivals
hot offers
 
on sale

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะให้ข้อมูลเรื่อง ค่ายบางกุ้ง จ.เชียงราย เชิญคลิกที่นี่ครับ

สถานที่ตั้ง ตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  

         เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ค่ายบางกุ้ง เรียกว่า "ค่ายบางกุง้" โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่าย จึงมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่า "ค่ายจีนบางกุ้ง" ในปี พ.ศ. 2311 พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรีมาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระมหามนตรี (บุญมา) เป็นแม่ทัพยกไปช่วยเหลือทหารจีนขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย หลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึง พ.ศ.2510 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว) และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์

สิ่งที่น่าสนใจ

 • โบสถ์ปรกโพธิ์
  เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จะถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่าง มองจากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี) และเรียกโบสถ์ว่า "โบสถ์ปรกโพธิ์" และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

 • วัดบางกุ้ง
  เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน อยู่คนละฝั่งกับค่ายบางกุ้งโดยมีถนนผ่านกลาง สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ได้แก่ คัมภีร์โบราณ ส่วนมากจะเป็นตำรายาโบราณ และบริเวณหน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง จะมีปลาน้ำจืดต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่า "วังมัจฉา"

การเดินทาง

 • ทางรถยนต์
  จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (แม่กลอง-อัมพวา) ประมาณ 5 กม. เลยวัดบางกะพ้อม (ยังไม่ถึงตลาดอัมพวา) ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง(สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์) ตรงไปถึง ถึงสามแยกเลี้ยวขวา ตรงไปผ่านวัดภุมรินทร์ จนถึงสามแยก (มีวัดบางแคใหญ่อยู่ขวามือ) เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านวัดบางแคน้อย วัดปากน้ำ ข้ามสะพานคลองแควอ้อม สังเกตค่ายบางกุ้งอยู่ซ้ายมือ จะเห็นแนวกำแพงของค่าย
 • รถประจำทาง
  จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสองแถว สายแม่กลอง-วัดปราโมทย์ คิวรถอยู่บริเวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงคราม รถจะวิ่งผ่านค่าย
บริเวณป้อมทางเข้า
ค่ายบางกุ้ง

โบสถ์ปกโพธิ์สร้างใน
สมัยกรุศรีอยุธยา

หลวงพ่อนิลมณี
ภายในโบสถ์ปกโพธิ์

พระบรมรูปสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

โบสถ์ปกโพธิ์ถูกปกคลุม
ด้วยรากไม้ขนาดใหญ่

ข้อมูลจาก : http://www.maeklongtoday.com

tgv-12-10-2548-00051.jpg

tgv-12-10-2548-00052.jpg

tgv-12-10-2548-00053.jpg

tgv-12-10-2548-00054.jpg

tgv-12-10-2548-00055.jpg

tgv-12-10-2548-00056.jpg

tgv-12-10-2548-00057.jpg

tgv-12-10-2548-00058.jpg

tgv-12-10-2548-00059.jpg

tgv-12-10-2548-00060.jpg

tgv-12-10-2548-00061.jpg

tgv-12-10-2548-00062.jpg

tgv-12-10-2548-00063.jpg

tgv-12-10-2548-00064.jpg

tgv-12-10-2548-00065.jpg

tgv-12-10-2548-00066.jpg

tgv-12-10-2548-00067.jpg

tgv-12-10-2548-00068.jpg

tgv-12-10-2548-00069.jpg

tgv-12-10-2548-00070.jpg

tgv-12-10-2548-00071.jpg

tgv-12-10-2548-00072.jpg

tgv-12-10-2548-00073.jpg

tgv-12-10-2548-00074.jpg

tgv-12-10-2548-00075.jpg

tgv-12-10-2548-00076.jpg

tgv-12-10-2548-00077.jpg

tgv-12-10-2548-00078.jpg

tgv-12-10-2548-00079.jpg

tgv-12-10-2548-00080.jpg

tgv-12-10-2548-00081.jpg

tgv-12-10-2548-00082.jpg

tgv-12-10-2548-00083.jpg

tgv-12-10-2548-00084.jpg

tgv-12-10-2548-00085.jpg

tgv-12-10-2548-00086.jpg

tgv-12-10-2548-00087.jpg

tgv-12-10-2548-00088.jpg

tgv-12-10-2548-00089.jpg

tgv-12-10-2548-00090.jpg

tgv-12-10-2548-00091.jpg

tgv-12-10-2548-00092.jpg

tgv-12-10-2548-00093.jpg

tgv-12-10-2548-00094.jpg

tgv-12-10-2548-00095.jpg

tgv-12-10-2548-00096.jpg

tgv-12-10-2548-00097.jpg

 

 

 

 thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.