คลังบทเรียน

::: ปฏิกิริยาในน้ำอัดลม :::
::: ปฏิกิริยาในดอกไม้ไฟ :::
Microsoft Power Point3
::: ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ :::
::: ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน :::
::: ปฏิกิริยาการสลายตัวของผงฟู :::
::: ปฏิกิริยาการเกิดสนิม :::
::: ปฏิกิริยาการเกิดสม็อก :::
::: ปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิง :::
สร้างสรรค์งานสวยด้วย โปรแกรม paint
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> แหล่งที่มาของข้อมูล
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> ผู้จัดทำ
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> ที่สุดของแมลง
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> บทเรียน
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> แมลงคือ?
Microsoft Power Point2
แรก
Microsoft Power Point1
เฉลย
Microsof Office Excel
Microsof Office Excel
Microsof Office Excel
Excel
ผู้จัดทำ
Microsoft Power Point
Microsoft Excel5
Microsoft Excel4
การออกแบบกล่องมีฝาแบบบานพับ
การตัดมุมวัตถุแบบโค้งมน
การสร้างสี่เหลี่ยมทรงตัน
พื้นที่ในการทำงาน(Workplane)
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
สถิติ-----------> เมนูการเรียนรู้
สถิติ-----------> การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติ-----------> ผู้จัดทำ
สถิติ-----------> แหล่งข้อมูล
สถิติ-----------> Clip video
สถิติ-----------> แบบทดสอบ
Microsoft Excel3
สถิติ-----------> ฐานนิยม
สถิติ-----------> มัธยฐาน
สถิติ-----------> ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
สถิติ-----------> การวัดค่ากลางของข้อมูล
สถิติ-----------> ข้อมูล
สถิติ-----------> ประเภทของสถิติ
สถิติ-----------> ความหมายของสถิติ
สถิติ-----------> ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Microsoft Excel2
Microsoft Excel1
แบบทดสอบ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์