คลังบทเรียน

4
3
2
QR..Code
Microsoft Power Point5
ภูมิปัญญาไทย ในบทเพลงพระราชนิพนธ์
สถิติ-----------> ฐานนิยม3
สถิติ-----------> ฐานนิยม2
สถิติ-----------> ฐานนิยม1
สถิติ-----------> มัธยฐาน5
สถิติ-----------> มัธยฐาน4
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
สถิติ-----------> มัธยฐาน3
พฤติกรรมที่มีมาแต่เกิด
สถิติ-----------> มัธยฐาน2
กลไก
พฤติกรรม
พฤติกรรม
สถิติ-----------> มัธยฐาน1
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
บทเรียนการแยกตัวประกอบ
ทบทวนความรู้พื้นฐาน
สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม paint
Microsoft Power Point4
::: ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส :::
::: ปฏิกิริยาในแบตเตอรี่ :::
::: ปฏิกิริยาในน้ำอัดลม :::
::: ปฏิกิริยาในดอกไม้ไฟ :::
Microsoft Power Point3
::: ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ :::
::: ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน :::
::: ปฏิกิริยาการสลายตัวของผงฟู :::
::: ปฏิกิริยาการเกิดสนิม :::
::: ปฏิกิริยาการเกิดสม็อก :::
::: ปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิง :::
สร้างสรรค์งานสวยด้วย โปรแกรม paint
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> แหล่งที่มาของข้อมูล
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> ผู้จัดทำ
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> ที่สุดของแมลง
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> บทเรียน
การศึกษาพฤติกรรมแมลง >> แมลงคือ?
Microsoft Power Point2
แรก
Microsoft Power Point1
เฉลย
Microsof Office Excel

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์