คลังบทเรียน

การสร้างสี่เหลี่ยมทรงตัน
พื้นที่ในการทำงาน(Workplane)
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
สถิติ-----------> เมนูการเรียนรู้
สถิติ-----------> การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติ-----------> ผู้จัดทำ
สถิติ-----------> แหล่งข้อมูล
สถิติ-----------> Clip video
สถิติ-----------> แบบทดสอบ
Microsoft Excel3
สถิติ-----------> ฐานนิยม
สถิติ-----------> มัธยฐาน
สถิติ-----------> ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
สถิติ-----------> การวัดค่ากลางของข้อมูล
สถิติ-----------> ข้อมูล
สถิติ-----------> ประเภทของสถิติ
สถิติ-----------> ความหมายของสถิติ
สถิติ-----------> ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Microsoft Excel2
Microsoft Excel1
แบบทดสอบ
Microsoft Word5
เฉลยแบบฝึกหัด
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::
5ตอบ
4ตอบ
3ตอบ
บทบาทของคอมพิวเตอร์
2ตอบ
1ตอบ
ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมา
ผู้จัดทำ
เฉลยข้อ10
เฉลยข้อ9
เฉลยข้อ8
วิธีการที่ใช้ในการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา คือ อะไร
การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
แหล่งอ้างอิง
ระบบต่างๆของร่างกาย
สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม paint

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์