กลุ่มดาวราศีตุล
ดูภาพเคลื่อนไหว

ที่มาตามตำนานเทพนิยายกรีก


          กลุ่มดาวราศีตุล หรือกลุ่มดาวคันชั่ง เป็นกลุ่มดาวกลุ่มที่ 7 ในกลุ่มดาว 12 ราศี สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย มีรูปร่างปรากฎคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อยู่ทางตะวันตกของกลุ่มดาวแมงป่อง ชาวกรีกโบราณเคยเรียกดาวเหล่านี้ว่าเป็นก้ามของแมงป่อง เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุล ในวันที่ 23 กันยายน ณ จุดออทัมนอล อิควินอกซ์ ที่เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน กลุ่มดาวนี้จึงแทนความเสมอภาคหรือความเท่ากันบนท้องฟ้า กลุ่มดาวราศีตุลเป็นกลุ่มดาวเดียวในจักราศี ที่จินตนาการรูปลักษณ์เป็น “ สิ่งของ ”

รายละเอียดในกลุ่มดาว

          กลุ่มดาวราศีตุลมีดาวฤกษ์ที่น่าสนใจ 2 ดวงคือ ดาวอัลฟา ลิบรา (Alpha Librae) หรือดาวซูเบนเอลจีนูบี (Zubenelgenubi) ซึ่งเป็นภาษาอาหรับมีความหมายว่า “ ก้ามขวาของแมงป่อง ” ดาวดวงนี้มีแมกนิจูด 2.7 เป็น 1 ในกลุ่ม ดาวนักษัตร ที่เรียกว่า “สวาตีฤกษ์” ส่วนดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งได้แก่ ดาวบีตา ลิบรา (Beta Librae) หรือดาวซูเบนเอชามาลี (Zubeneschamali) ซึ่งเป็นภาษาอาหรับมีความหมายว่า “ ก้ามซ้ายของแมงป่อง ”

          ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านกลุ่มดาวราศีตุล ระหว่างช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

 


หน้าแรก  |  ราศีเมษ   |  ราศีพฤษภ  |  ราศีมิถุน  |  ราศีกรกฏ  |  ราศีสิงห์   |  ราศีกันย์  |
ราศีตุล |  ราศีพฤศจิก  |  ราศีธนู   |  ราศีมกร  |  ราศีกุมภ์  |  ราศีมีน