ท่านาฏยศัพท์

ท่ามาลา

พระ - นาง : ลุกขึ้นยืนหมุนตัวไปทางขวา มือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบที่ชายพกเอียงศรีษะข้างขวาแตะเท้าขวา

ท่ามาลา

ท่าเฉิดฉิน

พระ - นาง : มือขวาตั้งวงบัวบานมือซ้ายตั้งวงหน้าระดับปากเอียงศรีษะทางขวา กระดกเท้าซ้าย

ท่าเฉิดฉิน

ท่ากวางเดินดง

พระ - นาง : เท้าซ้ายวางหลัง ก้าวเท้าขวาลง มือซ้ายยื่นเหลี่ยมไปข้างหน้า แต่คว่ำมือซ้ายเล็กน้อย (จีบมือกวาง) เอียงศรีษธข้างขวา

ท่ากวางเดินดง

ท่าหงส์บิน

พระ - นาง : ยกเท้าซ้ายข้างหน้า ตั้งวงบนทั้ง 2 มือ เอียงศรีษะข้างซ้าย

ท่าหงส์บิน

ท่ากินริน

พระ - นาง : ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาจีบหงาย เหยียดแขนตึงระดับไหล่

ท่ากินริน

ท่าเลียบถ้ำ

พระ - นาง : ก้าวเท้าขวาหมุนตัวจากทางซ้ายมาทางขวา พร้อมกับม้วนมือจีบ ทั้ง 2 มือ คลายออก มือซ้ายป้องหน้าอยู่สูงระดับศรีษะ มือขวาคลายจีบออก หงายฝ่ามือและงิศอกเล็กน้อย เอียงศรีษะข้างซ้าย

ท่าเลียบถ้ำ