นาฏศิลป์ เป็นการรวมความเป็นเลิศของศิลปะแขนงต่าง ๆ วิวัฒนาการมาพร้อมกับความเจริญของมนุษย์ โดยอาศัยพลังและเจตนา เป็นเครื่องผลักดันให้จิตกระตุ้นร่างกายให้แสดงการเคลื่อนไหว มีจังหวะ มีแบบแผน เพื่อให้เกิดความสุข ความเข้าใจ และความงดงามแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นภาษาท่ารำที่แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายทางด้านกิริยาอาการของมนุษย์ สัตว์ สื่อความหมายแทนคำพูด และอารมณ์ความรู้สึก กิริยาอาการท่าทางของสัตว์จะมีท่าทางและอารมณ์

ภาษาท่านาฏศิลป์แสดงบุคลิกลักษณะ เป็นการแสดงกิริยาท่าทางของตัวละคร เช่น

 1. การแสดงเลียนแบบลิง

   กิริยาอาการของสัตว์จะมีทั้งท่าทาง และอารมณ์ความรู้สึก แสดงออกทางด้านศิลปะโดยนำนาฏยศัพท์มาแสดงสื่อความหมายได้ เช่น ท่าลิง ในเพลงลิงลีลาซึ่งจะนำท่าที่ฝึกในกิจกรรมตามจังหวะมาใช้ให้ดูสวยงามได้

 • พวกเรามาฟังฝึกและฝึกร้องเพลงลิงลีลา พร้อมทั้งตบมือเป็นจังหวะด้วย

เพลงลิงลีลา

คำร้อง สนั่น มีขันหมาก
ทำนอง
ค้างคาวกินกล้วย

     ว่องไวหาผู้ใดปาน                            โลดแล่นลนลานลุกลี้ลุกลน

หน้าตาท่าทางอย่างคน                          ซอกแซกซุกซนจนไม่เฉยนิ่ง

     หน้าเป็นเห็นแล้วหน้าขำ                    เหมือนแสร้งแกล้งทำให้ขำจริงจริง

ผู้คนแม้ซนลนลาน                               เขาจะเรียกขานว่าเป็นเช่นลิง

     แม้ลิงชอบวิ่งซุกซน                        เมื่อได้ฝึกฝนช่วยคนหลายสิ่ง

แม้เราไม่ยอมฝึกตน                            คร้านการฝึกฝนทนอายฝูงลิง


ท่าประกอบเพลง

 • ทำท่าเดินลิงแล้วซอยเท้าวิ่งวนเวียน

ว่องไวหาผู้ใดปาน
โลดแล่นลนลาน
ลุกลี้ลุกลน

  หน้าตาท่าทางอย่างคน

 • กระโดดตั้งท่าเกามือ    (หรือเกาในที่ต่างๆ)


ซอกแซกซุกซนจนไม่เฉยนิ่ง

 • ขยับขาเปลี่ยนมาเกาศีรษะ (หรือที่อื่นไม่ให้ซ้ำท่าแรก)


 หน้าเป็นเห็นแล้วน่าขำ
เหมือนแสร้งแกล้งทำให้ขำจริงจริง

 • กระโดดกลับหน้าเข้า(ถ้ามี 2 คนก็จับคู่แล้วหันหน้าข้าหากัน) กระดกก้นไปทางซ้าย 1 ครั้ง และขวา 1 ครั้ง


ผู้คนแม้ซนลนลาน เขาจะเรียกขานว่าเป็นเช่นลิง แม้ลิงชอบเล่นซุกซน

 • เดินย่ำเท้าตามจังหวะ สวนแถวกัน แล้วกระโดดตั้งท่าเดินลิงหันหน้าออก หันหน้าเข้า สลับกันเปลี่ยนแถวบ้าง

 


เมื่อได้ฝึกฝนช่วยคนหลายสิ่ง

 • ลดตัวลงนั่งคลานไปมาแล้วมาซ้อน เป็นแถวกัน


แม้เราไม่ยอมฝึกฝน

 • ทำท่ามือซ้ายจับหางต่อๆ กัน มือขวายกแขนทิ้ง

 


คร้านการฝึกฝนทนอายฝูงลิง

 • มือคว่ำลง เดินลิงไปรอบๆ ระหว่างเดินก็สามารถทำท่าเกาในที่ต่างๆ ของร่างกายได้

 

 • นักเรียนจะทำคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้ แต่พยายามให้ตรงกับทำนองเพลง จังหวะของเพลงด้วย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม