1. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์แสดงบุคลิกลักษณะ

ท่ารำไทยในการแสดงนาฏศิลป์ไทย  สามารถแสดงการเลียนแบบชาติต่างๆ ได้ เช่น ท่าของนาฏศิลป์อินเดียที่ได้เลียนแบบโดยใช้เพลงไม้หก  โดยใช้ทำนองเพลงแขกระเริง  นาฏศิลป์ไทยเลียนแบบเพลงจีนไจ๋ยอ  นาฏศิลป์พม่าก็มีบุคลิกลักษณะท่าทางการฟ้อนรำที่สนุกสนาน  ท่านาฏศิลป์ไทยโดยครูอาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์  ได้ประดิษฐ์ท่ารำทุกชาติได้อย่างงใกล้เคียงท่าเดิมมาก  แต่มีลักษณะท่ารำไทยเป็นหลัก

ลักษณะท่ารำแบบพม่าของนาฏศิลป์ไทย

 

 

 

 

 

การกล่อมไหล่

ท่าที่ 1 การโยกตัวแบบพม่า

  • ก้าวเท้าขวายืนเต็มเท้า
  • กดไหล่ขวาลง ค่อยๆกล่อมไหล่ไปข้างหลัง แล้วหมุนไหล่ไปทางขวา

ท่าที่ 2 ลีลาท่าทางการโยกตัวแบบพม่าเหมือนท่าที่ 1 เพียงแต่เปลี่ยนการก้าวเท้า
เป็นก้าวเท้าซ้ายและกดไหล่ซ้าย กล่อมไหล่ไปข้างหลัง

การวางส้นเท้า

ใช้การวางส้นเท้าซ้ายและขวาต่อเนื่องกัน

จังหวะที่ 1-2

จังหวะ 1 และ 3 ก้าวเท้าซ้าย วางส้นเท้าขวา เอียงศีรษะทางซ้าย

จังหวะที่ 2 และ 4 ก้าวเท้าขวา วางส้นเท้าซ้าย เอียงศีรษะทางขวา

  • ทำสลับซ้าย - ขวา ไปจนจบเพลง โดยใช้มือเท้าสะเอว

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม