การใช้มือประกอบท่าวางส้นเท้า

 1. ท่าจีบแล้วปล่อยมือ

 1. มือซ้ายไพล่หลัง มือขวาจีบคว่ำที่เหนือเอว เอียงศีรษะข้างซ้ายวางเส้นเท้าซ้าย
 2. มือขวาเลื่อนยกมาปล่อยแบหงายฝ่ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงข้างลำตัวข้างขวาเอียงศีรษะข้างขวา
  สำหรับเท้า ใช้ท่าวางส้นเท้า
 • ทำท่า 1 - 2  - 1 - 2 ให้ต่อเนื่องกัน
 1. ท่าตบมือ - ตบก้น  เริ่มจากการก้าวเท้าก่อน จึงใช้มือ


ท่าที่ 1


ท่าที่ 2

 1. ก้าวเท้าซ้าย แล้ววางส้นเท้าขวาข้างเท้าซ้าย ตบมือข้างศีรษะด้านขวาเอียงศีรษะด้านขวา

 1. ก้าวเท้าขวา แล้ววางส้นเท้าซ้ายข้างเท้าขวา เอามือมาตบที่ก้นทั้งสองข้าง เอียงศีรษะด้านซ้าย

 • ทำท่าที่ 1 - 2 - 1 - 2  สลับกันไป
 1. ท่าตบมือ-ชักศอกสองข้าง


ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

ท่าที่ 1 ทำเหมือนท่าที่ 1 ของแบบที่ 2

ท่าที่ 2 ชักศอก คือ แบมือทั้งสอง
ข้างหันฝ่ามือเข้าหาสะโพก แล้วดึง
ข้อศอกขึ้นให้แขนงอตรงกับจังหวะ
เอียงศีรษะข้างซ้าย
 • ทำท่าที่ 1 - 2 - 1 - 2 สลับกันไป
 1. ท่าตบมือ - ชักศอกข้างเดียว

ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

ท่าที่ 1 ทำเหมือนท่าที่ 1 ของแบบที่ 2,3
ท่าที่ 2 ทำเหมือนท่าที่ 2ของแบบที่ 3 แต่มือซ้ายข้างเดียว

 1. ท่าตบมือ-ตีศอก

ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

ท่าที่ 1 ทำเหมือนท่าที่ 1 ของแบบที่ 2, 3, 4
ท่าที่ 2
กำมือทั้งสองข้าง ตีศอกเข้าข้างลำตัวพร้อมจังหวะเท้า  ใช้ท่าว่างส้นเท้าซ้าย เอียงศีรษะข้างซ้าย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :