การแสดงชุดเบ็ดเตล็ด

ารแสดงชุดเบ็ดเตล็ด เป็นการแสดงชุดสั้นๆ นำมาแสดงต่อเนื่องกันอาจมีหลายแบบอย่าง เช่น โขน ระบำ รำ ฟ้อน  หรือการแสดงพื้นเมืองต่างๆ จะแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น ต้อนรับน้องใหม่  ปีใหม่  วันครู  ฯลฯ  เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น  ชุดรำเชิญพระขวัญ  จีนรำพัด

  1. รำเชิญพระขวัญ  เป็นการแสดงในละครเรื่องน่านเจ้า โดยใช้ภาษานาฏศิลป์ที่เป็นภาษาท่า ประกอบเพลงเพื่อก่อให้เกิดอารมณ์ จินตนาการ การร่ายรำใช้ผู้แสดงเป็นหญิงทั้งหมด อาจรำคนเดียวหรือรำเป็นหมู่ ผู้แสดงจะต้องถือแว่นเทียนประกอบ ถ้าแสดงหลายคนก็จะจัดแถวให้สวยงามได้

เพลง รำเชิญพระขวัญ

คำร้อง - ทำนอง  พลตรีหลวงวิจิตวาทการ 

        ขวัญเจ้าเอย                    ขวัญเอย               มาสู่องค์เอย
                                                                                    

    ขอเชิญพระขวัญ                                            เมื่อวันเดือนเพ็ญ
                                                                                    

    ขอให้อยู่ร่มเย็น                                              อย่าหนีไปไหน
                                                                                    

    ขวัญเจ้าเอย                    ขวัญเอย               ขวัญเจ้าอย่าเลยไปไกล
                                                                                        

    อย่าเที่ยวจนเพลิน                                           อย่าระเหินระหก
                                                                           

    อย่ามัวชมนก                                                 อย่ามัวชมไม้
                                                                      

    ขอเชิญขวัญเจ้า                                             รีบเข้าสู่กาย
                                                                   

   อย่าลี้หนีหาย                                                เลยขวัญเจ้าเอย
                                                                    

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :