1.  รำจีนรำพัด  จีนรำพัดเป็นการแสดงชุดง่ายๆ ที่ใช้พัดเป็นอุปกรณ์ในการรำ ทำนองเพลงที่ใช้ประกอบ คือ จีนดาวดวงเดียว ผู้รำจะใช้พัดรำทั้งสองมือและแต่งกายแบบจีน แสดงท่าทางนาฏศิลป์แบบจีน

เพลง จีนรำพัด

เนื้อร้อง  จากบทละครเรื่อง
ทำนอง   จีนดาวดวงเดือน

             ชื่นใจ                                          ที่เงาไม้ราบร่ม...ลมพัดฉิว

หอมกระถินกลิ่นไกลใจริ้วริ้ว                          เหมือนใครลิ่ว...ลมแฉลบ..มาแอบมอง

ในโลกนี้มีอะไรที่ไม่คู่                                  ได้เห็นอยู่ทั่วถ้วน...ล้วนเป็นสอง

แต่ดวงจันทร์นั้นยังมีดวงอาทิตย์ปอง                เดินพบพ้อง...บางคราว...เมื่อเช้าเย็น

 

ท่ารำประกอบเพลงจีนรำพัด

ท่ารำเพลงจีนรำพัดมีลักษณะการกางพัดโพก ดังนี้


ชื่นใจ

ที่เงาไม้ราบร่ม

ลมพัดฉิว

หอมกระถิ่น กลิ่นไกล

ใจริ้วริ้ว

เหมือนใครลิ่วลมแฉลบ

มาแอบมอง

ในโลกนี้

มีอะไรที่ไม่คู่

 ได้เห็นอยู่ทั่วถ้วน

เดินพบพ้องบางคราว

เมื่อเช้าเย็น

ล้วนเป็นสอง

แต่ดวงจันทร์นั้นยังมีอาทิตย์ปอง

เดินพบพ้องบางคราว

เมื่อเช้าเย็น

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :