ตัวอย่างท่าที่แสดงอารมณ์ภายใน

 ตัวอย่างท่าที่แสดงอารมณ์ภายใน  หมายถึงความรู้สำนึกคิดซึ่งเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาได้ยากส่วนใหญ่จะแสดงออกโดยดวงตา สีหน้า ในการแสดงราฏศิลป์จึงจำป็นต้องมีท่าทางเข้าประกอบเพื่อให้เข้าใจความหมายได้มากขึ้น เช่น

ท่าแสดง

ความรัก         :  ประสานมือทั้ง 2 ข้างทาบบนฐานไหล่ แสดงความรัก ชื่นชม

ท่าอาย           :  ใต้ฝ่ามือแตะแก้ม เอียงใบหน้าตามมือที่แตะ

ท่าดีใจ พอใจ :  ใช้เฉพาะจีบระดับปาก

ท่าโกรธ          :  1. ใช้ฝ่ามือถูแก้มคางแล้วกระชากลง  ถ้ากระชากเบา ๆ ก็                         เพียงเคืองใจถ้ากระชากแรง ๆ แสดงว่าโกรธจัด

                     2.  ใช้ฝ่ามือถูที่อกแล้วกระชาก พร้อมทั้งกระทืบเท้า
                     3.  ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างถูกันแรง ๆแล้วกระชากมือ แรงๆ                          แล้วกระชากมือออกไปข้างหน้าทั้งกระทบเท้า

ท่าเศร้าโศก     :   ประสานลำแขนส่วนล่าง ทิ้งมือระดับช่องขาเดินก้ม หน้า                       ช้า ๆ ในลักษณะเซ

ท่าร้องไห้         :   ใช้เฉพาะมือซ้ายแตะหน้า มือขวาจีบแนบอยู่ที่ชายพก
                       ก้มหน้าพร้อมทั้งสะดุ้งตัวไปมาเหมือนกำลังสะอึกสะอื่น 

ท่ารัก , ท่าชื่นชม
ประสานมือทั้ง 2 ข้างทาบกัน ปลายนิ้วอยู่ตรงฐานไหล่ข้อศอกห่างจากลำตัวพอสมควร

ท่าอาย
ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งวางแตะแก้ม มืออีกข้างจีบหลัง เอียงใบหน้าตามมือที่แตะ

ท่าร้องไห้
ใช้เฉพาะมือซ้ายแตะที่หน้าผาก มือขวาจีบแนบอยู่ที่ชายพก ก้มหน้าพร้อมสะด็งตัวไปมาเหมือนกำลัง สะอึกสะอื้น

ท่าเจ็บใจ
แบมือทั้ง 2 ข้างบนอก ตบอกเพียงเบา ๆ

ท่าเศร้าโศก
ประสานลำแขนส่วนล่าง ทิ้งมือระดับต้นขา เดินก้มหน้าช้า ๆ ในลักษณะเซ

ท่าโกรธ
ท่าโกรธ   1       :  
ใช้ฝ่ามือถูที่ก้านคอแล้วกระชากมือลง ถ้ากระชากเบาๆ ก็                         เพียงเคืองใจ  ถ้ากระชากแรง ๆ แสดงว่าโกรธจัด  
ท่าโกรธ   2       :   ใช้ฝ่ามือถูที่อกแล้วกระชากลงพร้อมทั้งกระทืบเท้า
ท่าโกรธ   3       :  
ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง ถูกันแรง ๆ แล้วกระชากมือออก
                        ไปข้าง ๆ พร้อมทั้งกระทืบเท้า

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม