นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นการฝึกท่านาฏยศัพท์

ท่านั่งคุกเข่า

ท่าจีบหงาย

ท่าจีบคว่ำ

ท่าจีบวงล่าง

ท่าจีบวงหน้า

ท่าตั้งมือ

ท่าหงายมือ

ท่าตั้งวงหน้า

ท่าตั้งวงบน

ท่าตั้งวงล่าง

ท่าประเท้า

ท่ายกเท้าข้างตัว

ท่าก้าวเท้าข้าง

ท่ากระดกเท้า

ท่ากระดกเท้านั่ง

ท่ากระดกเท้าเสี้ยว

ท่าย่อ๒ขา

ท่าโบกมือ

ท่าป้องหน้า

ท่าส่ายมือ

ท่าแทงมือ

เอียงศีรษะ