สาเหตุการสร้างทัศนศิลป์ของชาวอียิปต์โบราณ ได้แก่
1. เชื่อในตัว ฟาโรห์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนสุริยเทพอะนัน ที่ลงมาจุติบนโลกชนชาวอียิปต์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฟาโรห์ทั้งสิ้น
2. เชื่อในเทพเจ้า  ชาวอียิปต์เคารพบูชาเทพเจ้าหลายองค์  โดยทั่วไปสัญลักษณ์แทนเทพเจ้ามีรูปทรงเป็นมนุษย์และเศียรเป็นรูปหัวสัตว์ต่าง ๆ เทพอะนูบีส มีหัวเป็นสุนัขจิ้งจอก เทพฮอรัสมีหัวเป็นเหยี่ยว เป็นต้น
3. เชื่อชีวิตหลังความตาย โดยเชื่อว่าในวันสิ้นโลก จะมีชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง ดังนั้นคนที่ตายไปแล้วจะพยายามรักษาศพไว้ไม่ให้เน่าเปื่อย ด้วยการผ่าศพล้างอวัยวะข้างในยกเว้นหัวใจเพราะเชื่อว่าหัวใจมนุษย์เป็นที่รวมแห่งสติปัญญา และใช้ตัดสินใจในขณะอยู่โลกใหม่ เสร็จแล้วใช้ผ้าลินินชุบน้ำยาพันร่างเรียกง่า มัมมี่ ( Mummy ) 


 


         
สุนทรียภาพทางทัศนศิลปในผลงานที่ชามอียิปต์ร่วมกันสร้างสรรค์ทั้ง 3 แขนง ได้แก่
1. จิตกรรม เกี่ยวกับการจัดภาพแบบประจำชาติ แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ มีลักษณะ 2 มิติ รูปร่างธรรมชาติของคนและสัตว์ ถ่ายทอดทฤษฎีทางปัญญาที่ตัดทอนสิ่งที่เหมือนจริงบางส่วนออกไป เช่น ลักษณะท่าทาง แสงเงา มีความเด่นชัดด้วยเส้น สี จังหวะของการวางตำแหน่ง
2. ประติมากรรม จะแสดงรูปทรงธรรมชาติของคนและสัตว์มี 3 มิติ เกี่ยวกับการจัดภาพแบบประจำชาติที่มีชีวิตความเป้นอยู่ และชีวิตหลังความตาย การถ่ายทอดทฤษฎีเหมือนจริงในลักษณะทึบตันและแข็งทื่อ
3. สถาปัตยกรรม จะมีรูปทรงประเภทเรขาคณิต เพราะต้องการความทงทนถาวร ให้ความรู้สึกแข็งแรง สูงเด่น ตระหง่านสะดุดตา ในบริเวนดินอดนทะเลทราย         อิทธิพลที่ทำให้ทัศนศิลป์อียิปต์วิวัฒนาการและแตกล่างกับทัศนศิลป์ชาติอื่น พอสรุปได้ คือ
1. สภาพภูมิประเทศ   เป็นทะเลทรายจำเป็นต้องสร้างทัศนศิลป์ให้ใหญ่โต  เพื่อให้อยู่ถึงโลกหน้า เพื่อรอวิญญาณที่จะกลับมาสู่ร่างเดิมอีกครั้ง
 2. ความเชื่อ ในฟาโรห์และเทพเจ้ากับวิญญาณหลังความตาย
 3. ประวัติศาสตร์ การสร้างเมือง และการทำสงคราม การศึกษา
4. วัสดุและวิธีการ น่าอัศจรรย์ที่ดินแดนเป็นทะเลทราย แต่ชนชาวอียิปต์นำก้อนหินขนาดใหญ่มาสร้างได้เช่นไร และใช้กรรมวิธีทำแบบใด ยังพิสูจน์ไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้


หน้าก่อน


ทัศนศิลป์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ทัศนศิลป์ยุคประวัติศาสตร์
สมัยอียิปต์
สมัยเมโสโปเตเมีย
สมัยกรีก
สมัยโรมัน
สมัยโกธิค
สมัยฟื้นฟู
ทัศนศิลป์สมัยใหม่
ลัทธิโอคลาสสิค
โรแมนติค
ลัทธิเรียลิสม์
อิมเพรชชั่นนิสม์
ลัทธิคิวบิสม์
แอบสแตรก
เชอเรียลิสม์