จิตรกรรมสมัยฟื้นฟู ค.ศ.๑๔๐๐-ค.ศ.๑๖๐๐ หรือระหว่างศตวรรษที่
๑๕-๑๖ ระบบสังคมแบบศักดินาสวามิภักดิ์และการเป็นทาสติดที่ดินหมดสิ้น
ไป อำนาจของกษัตริย์ที่เคยตกไปอยู่ในมือของเจ้าขุนมูลนายกลับคืนมา ความเชื่อมั่นในพระเจ้าแบบศาสนาโรมันคาธอลิค เสื่อมคลายลง ความเชื่อและพิธีกรรมเก่าๆ ได้รับการปรับปรุงไห้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ทัศนศิลป์ที่เคยเงียบเหงาในยุคมืดก็ได้ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ โดยอิตาลีเป็นศูนย์กลางของยุโรปตะวันตก มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของผู้ที่ครองที่ดินมาอยู่ในมือประชาชน พ่อค้า และคนชนชั้นกลาง ช่วยอุปการะศิลปินเป็นอย่างดี ประเทศอิตาลีก็ได้นำเอาแบบอย่างทัศนศิลป์แบบโรมันและกรีกโบราณมาปรับปรุงใหม่ ทำให้ผลงานด้านทัศนศิลป์เจริญรุ่งเรือง แม้จะเป็นการฟื้นกลับของอารยะธรรมโบราณ แต่ศิลปินก็มาในรูปแบบและวิธีการใหม่ จุดประสงค์อย่างใหม่และเป็นความต้องการของคนในยุคนั้น จนต่อมาทัศนศิลป์สมัยฟื้นฟูได้แพร่หลายไปสู่อังกฤษ ฝรั่งเศส และยุโรป

         งานทัศนศิลป์สมัยฟื้นฟู เป็นการทบทวนใหม่ด้วยจุดยืนที่แสวงหา โดยการนำรูปแบบโรมันและกรีกมาปรับปรุงดัดแปลง เพื่อแสดงหาแนวความคิด ใหม่มีดังนี้

1. จิตรกรรม รูปแบบคำนึงถึงร่างกายของคนที่เป็นจริง ตามอย่างทัศนศิลป์กรีก และโรมัน บรรดาจิตรกรหันมานิยมแสดงรูปเปลือยขึ้นใหม่ มีการวาดและแกะสลักภาพเปลือยที่แสดงวัดส่วนทางกายวิภาค กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้จิตรกรพากันละทิ้งเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาลงบ้าง กลับนิยมแสดงเรื่องราวทางโลก เป็นภาพเปลือยแสดงชีวิตธรรมชาติและรูปเทพเจ้าต่างๆ ตามตำนานกรีกและโมเสสได้รับบัญญัติสิบประการ จิตรกรไดเน้นลักษณะเหมือนจริงมีความรู้สึกและให้ความสำคัญต่อแสงเงา พร้อมเพิ่มส่วนละเอียดต่างๆ ในภาพ โดยวาดลงบนผืนผ้าใบเป็นครั้งแรก จิตรกรที่มีชื่อ
ได้แก่
(๑) ซันโดร บอตติเซลลี ผลงาน ภาพกำเนิดวีนัส ซึ่งแสดงท่าทางคล้ายรูปวีนัสที่สลักหินอ่อน
(๒) เลียวโอนาร์โด ดาวินซี ผลงานได้แก่ ภาพอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู ภาพแม่พระบนก้อนหิน ภาพแม่พระกับเซนต์แอนด์ และภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ ภาพโมนาลิซ่า
(๓) ไมเคิล แองเจโล ผู้ที่วาดภาพมีลักษณะคล้ายกับงานแกะสลักแสดงรูปเปลือยแข็งแรง ใหญ่โต บนเพดานและฝาผนังโบสถ์ซิสติน ในกรุงวาติกัน เช่น ภาพพระเจ้าสร้างอาดัม ภาพคำพิพากษาครั้งสุดท้ายเป็นต้น
(๔) ราฟาเอล จิตรกรผู้มีชีวิตอันสั้น ก่อนตายมีผลงานไว้มากมาย ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ภาพรื่นเริงของทวยเทพ และภาพแม่พระอุ้มพระเยซู เป็นต้น


จิตรกรรมสมัยฟื้นฟู   "กำเนิดวีนัส"
ผลงานโดย ชันโดร บอตติเชลลี


จิตรกรรมสมัยฟื้นฟู "พระเจ้าสร้าอาดัม"
ผลงานโดย  ไมเคิล แองเจโล


จิรกรรมสมัยฟื้นฟู "โนนาลิซ่า"
ผลงานโดย    เลีนบโอนาร์โด ดาวินซี


2. ประติมากรรม งานประติมากรรมมักจะเลียนแบบของเก่าจากกรีกและโรมันมาฟื้นฟูใหม่ ถือว่ามีการพัฒนาเจริญขึ้น และแพร่หลายไปทั่วยุโรป เช่น งานสลักหินอ่อน รูปเปียสตา ที่โบสถ์ในฝรั่งเศษ


                     


หน้าถัดไป


ทัศนศิลป์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ทัศนศิลป์ยุคประวัติศาสตร์
สมัยอียิปต์
สมัยเมโสโปเตเมีย
สมัยกรีก
สมัยโรมัน
สมัยโกธิค
สมัยฟื้นฟู
ทัศนศิลป์สมัยใหม่
ลัทธิโอคลาสสิค
โรแมนติค
ลัทธิเรียลิสม์
อิมเพรชชั่นนิสม์
ลัทธิคิวบิสม์
แอบสแตรก
เชอเรียลิสม์