แบบประเมินตนเองก่อนเรียน  เอกลักษณ์ของรำวงมาตรฐาน   แบบประเมินตนเองหลังเรียน  แหล่งอ้างอิง   เกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์



ลักษณะท่ารำ
เพลงงามแสงเดือน



ลักษณะท่ารำ
เพลงชาวไทย




  ลักษณะท่ารำ
         เพลงรำซิมารำ 
     
 



ลักษณะท่ารำ
    เพลงคืนเดือนหงาย 
  

       

ลักษณะท่ารำ
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ



ลักษณะท่ารำ
เพลงดอกไม้ของชาติ



ลักษณะท่ารำ
เพลงหญิงไทยใจงาม



ลักษณะท่ารำ
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า


       
 

ลักษณะท่ารำ
เพลงยอดชายใจหาญ



ลักษณะท่ารำ
เพลงบูชานักรบ