เพลงรำซิมารำ

เนื้อเพลงรำซิมารำ

รำซิมารำ                                 เริงระบำกันไห้สนุก
    ยามงานเราทำงานอย่างจริงจัง         ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
             ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น               ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค                       เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
   เล่นอะไรให้มีระเบียบ                       ให้งามให้เรียบจึ่งจะคมขำ
          มาซิเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ                   มาเล่นระบำของไทยเราเอย
.


 

                                     

                                      ท่ารำส่าย
                                    อธิบายท่ารำ

   
      แขนทั้งสองตึงโดยมือซ้ายอยู่ระดับไหล่ มือขวาคว่ำอยู่ระดับเอว
    
      มือซ้ายวาดแขนลงอยู่ระดับเอว พร้อมกับพลิกมือขวาหงายขึ้นระดับไหล่
 สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้าก้าวตามจังหวะเมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่า"เล่นอะไร
 ให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ"ให้ฝ่ายหญิงกลับหลังหันตามจังหวะเพลง
 หมุนตัวทางซ้ายเดินเปลี่ยนที่กับฝ่ายชายเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อถึงเนื้อเพลง
 "มาซิมาเจ้าเอ๋่ยมาฟ้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอย"ให้ฝ่ายหญิงหมุนตัวกลับหลัง
 หันทางด้านขวาเดินกลับที่เดิม ฝ่ายชายก็เดินตามฝ่ายหญิงต่อไป