เพลงคืนเดือนหงาย

เนื้อเพลงคืนเดือนหงาย

ยามกลางคืนเดือน                   เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก้ไม่เย็นจิต ( เย็นจิต )  เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยปกไทยทั่วหล้า        เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรม เอย.

 
                       ท่าสอดสร้อยมาลา "แปลง"
                               อธิบายท่ารำ
      แปงมาจากท่าสอดสร้อยมาลาในเพลงงามแสงเดือนท่าเตรียม
   โดยยืนเท้าชิดกันมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบหงาย
   ที่ชายพกศรีษะเอียงขวาพอเริ่มเพลงมือขวาที่
   จีบหงายที่ชายพกโบกขึ้นไปตั้งวงบนโดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือ
   มือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย
      มือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย
   มือซ้ายยกขึ้นไปตั้งวงบน มือขวาลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก
   เอียงขวาทำเช่นนี้สลับกันจนจบเพลงการเก้าเท้าเริ่มก้าวเท้าขวาตรงคำว่า"คืน"
   ก้าวซ้ายตรงคำว่า"เดือน"เท้าขวาวางหลังด้วยจมูกเท้าตรงคำว่า"หงาย"
   เท้าขวาเหยียบหนักลงไปตรงคำว่า"เย็น"แล้วก้าวซ้ายตรงคำว่า"พระพาย"
   ก้าวขวาตรงคำว่า"พริ้ว"แล้วเท้าซ้ายวางหลังตรงคำว่า"มา"เอียงศรีษะข้างมือจีบ    และเท้าที่วางหลังก็ข้างเดียวกับมือจีบเสมอ