เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ


 เนื้อเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

ดวงจันทร์วันเพ็ญ             ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี                   รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม            ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า            นวลน้องยองใย
          งามเอยแสนงาม             งามจิตยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ดังดวงจันทรา      จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน                 อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วน        ยั่วยวนหทัย
สมเป็นดอกไม้                ขวัญใจชาติ เอย. 
                       ท่าผาลาเพียงไหล่
                          อธิบายท่ารำ
   ท่าแขกเต้าเข้ารัง มือขวาจีบสูงมือซ้ายจีบอยู่ใต้ศอกขวา เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงซ้าย
   มือซ้ายจีบสูง มือขวาจีบอยู่ใต้ศอกซ้าย เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงขวา
   ใช้เท้าขวาที่แตะหมุนไปทางขวา มือขวาที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้าง  
 มือซ้ายที่จีบสูงเปลี่ยนเป็นตั้งวง เอียงขวา ก้าวเท้าซ้ายไขว้เท้าขวา
   หมุนตัวถอยเท้าขวาลงวางหลังหันหน้ากลับที่เดิม
 ท่าผาลา มือขวาตั้งวง มมือซ้ายแบหงายต่ำระดับเอว เอียงขวา  ใช้เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงขวา
    ท่าแขกเต้าเข้ารัง มือซ้ายจีบสูุุุง มือขวาจีบอยู่ใต้ศอกซ้าย เท้าขวาแตะเท้าซ้าย  เอียงขวา
   มือขวาจีบสูง มือซ้ายจีบอยู่ใต้ศอกขวา เอียงซ้าย
    ใช้เท้าซ้ายที่แตะหมุนตัวไปทางซ้าย มือซ้ายที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้างมือขวาที่จีบสูงเปลี่ยนเป็นนตั้งวง เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวาไขว้เท้าซ้าย
   
    หมุนตัว ถอยเท้าซ้ายลงวางหลังหันหน้ากลับที่เดิม
ท่าผาลา มือซ้ายตั้งวง มือขวาแบหงายต่ำระดับเอว เอียงซ้าย ใช้เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงซ้าย
**ทำท่าเช่นนี้สลับหมุนซ้ายขวาไปจนจบเพลง
  
   หญิงหมุนตังไปทางด้านซ้ายแล้วเปลี่ยนมือคำว่า"เราเล่น"มือซ้ายจีบคว่ำ
มือขวาแบมือหงายคำว่า"เพื่อสนุก"มือซ้ายยกขึ้นตั้งวงมือขวาจีบที่ชายพกเดินไป
ครึ่งวงกลม ๔ จังหวะ คำว่า"ขอให้เล่น"มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายแบมือหงาย
คำว่า"ฟ้อนรำ"มือขวายกขึ้นตั้งวง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก