เพลงหญิงไทยใจงาม


เนื้อเพลงหญิงไทยใจงาม


 เดือนพราว แวววาวระยับ
แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้าโสภาเพียเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่น เลิศงาม
ขวัญใจหญิงไทยส่งศรีชาติ
รูปงามพิลาสใจกล้ากาจเรืองงาม
เกียรติยศก้องปรากฎทั่าคาม
หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว. 

ท่าพรหมสี่หน้าและท่ายูงฟ้อนหาง
 อธิบายท่ารำ

   ท่าเชื่อมคือ มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลาง
   แล้วสอดจีบขึ้นไปตั้งวงบัวบาน เรียกว่าท่าพรหมสี่หน้า
   จากนั้นมือททั้งสองค่อยๆลดวงบัวบานลงมาส่งมือทั้งสองไปด้านหลังแขน     ตึงคว่ำมือปลายนิ้วเชิดขึ้นเป็นท่ายุงฟ้อนหางแล้วเปลี่ยนเป็นท่าเชื่อม
 คือจีบคว่ำ การเก้าเท้าเช่นเดียวกับเพลง"คืนเดือนหงาย"
 
 
  หมายเหตุ
   ถ้าใช้เท้าขวาวางหลัง มือจะอยู่ในท่าพรหมสี่หน้า
   ถ้าใช้เท้าซ้ายวางหลัง มือจะอยู่ในท่ายูงฟ้อนหาง