เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี         แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ       เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน       คือขวัญใจพี่ เอย. 

 
                            ท่าจันทร์ทรงกลด
                               อธิบายท่ารำ
   ท่าเชื่อม มือทั้งสองจีบคว่ำด้านหน้า เอียงซ้าย
   จีบมือหงายทั้งสองข้างเหยียดแขนตึงไปข้างหน้า
  เสมอไหล่เป็นท่า"ช้างประสานงา"
ท่าเชื่อมปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงาย
ปลายนิ้วตกลงอย่างรวดเร็ว
   พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็นวงหน้าให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับคิ้ว   หย่อนข้อศอกพองามเป็นท่า"จันทร์ทรงกลด" การเก้าเท้าเช่นเดียวกับเพลง   คืนเดือนหงาย โดยก้าวเท้าขวา เก้าเท้าซ้าย แล้วใช้เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้าย   ก้าวเท้าขวา ใช้เท้าซ้ายวางหลัง ทำเช่นนี้จนจบเพลง
   
 
   หมายเหตุ
    การก้าวจ ะก้าวเท้าไหนก่อนก็ได้ แต่ต้องให้เหมือนกันทั้งวง