เพลงยอดชายใจหาญ


เนื้อเพลงยอดชายใจหาญ


โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี
น้องขอร่วมชีวี          กอบกรณีกิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ       ไม่ขอเว้นเดินตาม
     น้องจักสู ้พยายาม       ทำเต็มความสามารถ.
 

  ท่าหญิง "ชะนีร่ายไม้" ท่าชาย "จ่อเพลิงกาฬ"
      อธิบายท่ารำ

    (หญิง)มือขวาตั้งวงบนมือซ้ายแบหงายระดับไหล่แล้วพลิกข้อมือ
  เป็นมือตั้งเปลี่ยนเป็นมือหงายสลับกันไปตามจังหวะของเพลง
  ลักษณะเหมือนรำส่ายเป็นท่า   "ชะนีร่ายไม้"
    (ชาย)มือซ้านตั้งวงบนมือขวาจีบหงายระดับต่ำกว่าวงกลาง
   เล็กน้อยและงอแขนเล็กน้อยเป็นท่า"ก่อเพลิงกาฬ"
  (หญิง)มือซ้ายตั้งวงบนมือขวาแบหงายระดับไหล่แล้วพลิก
  ข้อมือเป็นมือตั้งเปลี่ยนเป็นมือหงายสลับกันไป
  (ชาย)มือขวาตั้งวงบนมือซ้ายจีบหงายระดับต่ำกว่าวงกลาง
  ทำท่าเช่นนี้สลับกันจนจบเพลงส่วนการเก้าเท้าจะเก้าเท้า
  ไปเรื่อยๆตามจังหวะของเพลงและเดินเบี่ยงตัวออกนอกวงรำ
 
 
    หมายเหตุ
     ต้องก้าวเท้าที่อยู่ข้างหน้าเสมอ ในจังหวะที่ ๑