ลักษณะของรำวงมาตรฐาน

      
     ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงรำวงทั้ง10เพลงนั้นคือคณะอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร
ได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ารำให้งดงามถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐาน  ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำของรำวงมาตรฐาน คือ หม่อมต่วน (นางศุภลักษณ์ภัทรนาวิก)ครูมัลลี คงประภัทร์ ครูลมุล  ยมะคุปต์ และครูผัน โมรากุล ต่อมาได้มีการนำรำวงนี้ไปสลับกับวงลีลาศ ทำให้ชาวต่างประเทศรู้จักรำวง  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เล่นกันแพร่หลาย และมีแบบแผนอันเดียวกัน กรมศิลปากรจึงเรียกว่า “รำวงมาตรฐาน”

วิธีเล่นรำวงมาตรฐาน
 1. แสดงเป็นคู่ ชาย – หญิง จะใช้กี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่
 2. ก่อนเริ่มรำ หญิง – ชาย ทำความเคารพกันด้วยการไหว้ หรือ หญิงพนมมือไหว้ ชายโค้ง
 3. ก่อนรำแต่ละเพลง ดนตรีนำ 1 วรรค เพื่อให้การเดินเท้าในจังหวะแรกพร้อมเพรียงกัน
 4. มีความพร้อมเพรียงในการรำ ระยะคู่ไม่ห่างหรือชิดกันเกินไป
 5. ใช้ท่ารำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเพลง
 6. พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะออกจากวงรำ

ลักษณะการแต่งกายรำวงมาตรฐาน

    การแต่งกายรำวงมาตรฐานแต่งได้ 3 แบบ คือ

1. แบบพื้นเมือง
ชาย  นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลม มีผ้าคาดเอว
หญิง  นุ่งผ้าโจงกระเบน ห่มสไบอัดจีบ คาดเข็มขัด
2. แบบไทยพระราชนิยม
ชาย    สวมกางเกงขายาว ใส่เสื้อพระราชทาน            (แขนยาวหรือสั้นก็ได้) สวมรองเท้า (แบบที่ 1)
ชาย    นุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เสื้อราชประแตน สวมรองเท้า           ถุงเท้ายาว (แบบที่ 2)
หญิง   แต่งชุดไทยเรือนต้น และชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5           สวมรองเท้า


3. แบบสากลนิยม
ชาย   แต่งชุดสูทสากล สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว      
          ผูกเนคไท สวมรองเท้า
หญิง   ชุดไทย