เพลงงามแสงเดือน
 
เนื้อเพลงงามแสงเดือน

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า
งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ ( ๒ เที่ยว )
เราเล่นเพื่อสนุก
เปลื้องทุกข์มิวายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ
เพื่อสามัคคีเอย.

ท่าสอดสร้อยมาลา

 อธิบายท่ารำ

       มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก(ระดับหัวเข็มขัด)มือขวาตั้งวงสูง
    ระดับหางคิ้ว(ชายตั้งวงระดับศรีษะ)เอียง 
     เลื่อนมือซ้ายที่จีบให้ห่างออกจากลำตัวเล็กน้อย
   แล้วปล่อยจีบเป็นมือแบหงายมือขวาจีบคว่ำ
     มือซ้ายพลิกข้อมือขึ้นตั้งวงมือขวาเลื่อนวงลงข้างลำตัว
   เล็กน้อยแล้วเปลี่ยนจากวงเป็นจีบหงายที่ชายพกเปลี่ยนเป็นเอียงขวา
    ก้าวเท้่าซ้ายเป็นจังหวะที่ ๑ ก้าวขวาเป็นจังหวะที่ ๒ แล้วจรดส้นเท้า
  ซ้ายสองครั้งเป็นจังหวะที่๓และ๔เท้าซ้ายถอยหลังเป็นจังหวะที่๕
  พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นมือขวาตั้งวงต่ำมือซ้ายจีบส่งหลัง
  ศรีษะเอียงขวารำเช่นนี้ไปจนจบเพลง
 
 

   หมายเหตุ
    เท้าที่ก้าวกับมือจีบต้องเป็นข้างเดียวกัน