เพลงชาวไทย


                  เนื้อเพลงชาวไทย

                           ชาวไทยเจ้าเอ๋ย       ขออย่างละเลยในการทำหน้าที่
             การที่เราได้เล่นสนุก         เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
   เพราะชาติเราได้เสรี          มีเอกราชสมบูรณ์
       เราจึงควรช่ายชูชาติ         ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
        เพื่อความสุขเพิ่มพูน         ของชาวไทยเราเอย.

   

 

 
                          ท่าชักแป้งผัดหน้า
                              อธิบายท่ารำ
      จีบมือขวาลักษณะจีบปรกข้างระดับศรีษะมือซ้ายวงหน้าอยู่ระดับปาก    เอียงขวาลดแขนเลื่อนมือขวาลงมาอยู่ระดับอกปล่อย
   จีบ เป็นมือแบ มือซ้ายจีบคว่ำ
      มือซ้ายเลื่อนมาเป็นจีบปรกข้างด้านซ้าย
   ส่วนมือขวาตั้งวงหน้าเอียงซ้าย
        ลดแขนเลื่อนมือมาอยู่ระอก มือซ้ายปล่อยจีบเป็นมือ
   หงายมือขวาจีบคว่ำทำเช่นนี้สลับไปมาจนจบเพลงส่วนเท้าย่ำไป
   ทุกจังหวะของเพลงเปลี่ยนมือทุกจังหวะที่ ๗