ศิลปะอียิปต์ (Egyptian Art)

                อียิปต์ (Egypt)เชื่อในเรื่องโลกหน้า สวรรค์ นรก และการกลับฟื้นคืนชีพมาใหม่ เชื่อว่าคนที่ตายไปแล้ววิญญาณ (Ka) จะออกจากร่างไปให้สุริยเทพพิพากษา เมื่อหมดเวรกรรมแล้ววิญญาณจะกลับมาเข้าร่างเดิมใหม่ จึงเกิดประเพณีการรักษาศพ (Mummy) เพื่อรอรับวิญญาณ   ฟาโรห์ เป็นตัวแทนของเทพเจ้าเชื่อในลัทธิวิญญาณนิยม นับถือเทพเจ้าหลายองค์ เทพสูงสุดคือรา (เร) เป็นสุริยเทพ รูปลักษณะของเทพเจ้า ส่วนใหญ่มีลักษณะผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์

สรุปลักษณะทั่วไปของสถาปัตยกรรม

1.ปิรามิดเป็นสิ่งก่อสร้างของฟาโรห์เท่านั้น

2.ง่าย คงทนถาวร เพื่อรอคอยเจ้าของ

3.นำประติมากรรมและจิตรกรรมมาตกแต่ง

4.ใช้หินเป็นวัสดุก่อสร้าง

5.ใช้ระบบเสาและคาน

จิตรกรรม รูปคนบิดเบี้ยว-ศรีษะเห็นด้านข้าง ดวงตาและลำตัวเหมือนมองจากด้านหน้า ขาและเท้าเห็นด้านข้าง ไม่ใช้แสงเงา    สีฝุ่น

สถาปัตยกรรม วัสดุเก่าแก่คือ หญ้าและต้นกก ไม้และอิฐ

ประติมากรรม การสลักหินแบบลอยตัวใช้หินแท่งเดียวสี่เหลี่ยมประติมากรรมรูปมนุษย์ไม่แสดงท่าทางเอี้ยวตัวหรือบิดกาย

             จิตรกรรม Fresco สีจากธรรมชาติ (ดิน) ผสมยางไม้ น้ำ พู่กันขนสัตว์ ต้นพืช สีที่ใช้ = แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ดำ ขาวการจัดองค์ประกอบไม่นิยมพื้นที่ว่าง เรื่องมิติไม่นิยม หลักทัศนียภาพไม่รู้จักใช้ ซ้อนทับกัน รูปคนลักษณะพิเศษไม่แสดงอารมณ์บนใบหน้า สีแบน ไม่เล่นแสงเงาและอักษรภาพ (Hieroglyphic)

จิตรกรรมยุคอียิปต์

อักษรภาพ (Hieroglyphic)

 เรื่องราวอารยธรรมของอียิปต์ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน ค.ศ. เป็นยุคก่อน ประวัติศาสตร์ และก่อนราชวงศ์ (Pre-dynastic) ของอียิปต์ ชาวอียิปต์ได้สร้างศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในด้านคุณธรรม และตอบสนองความเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะกลับคืนสู่ร่างกายใหม่ จึงเป็นมูลเหตุของการทำมัมมี่ (mummy) หีบบรรจุศพทำด้วยหิน สร้างอาคารรูปทรงพีระมิด (Pyramids) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่เมืองกีซา ในกรุงไคโร ภายในพีระมิดเป็นที่บรรจุพระศพกษัตริย์คูฟู (Khufu) ฐานพีระมิดยาวด้านละ 756 ฟุต สูง 481 ฟุต กินเนื้อที่ 32 ไร่ สร้างด้วยหินนักกว่าก้อนละ 2 ตัน จำนวน 2,500,000 ก้อนประมาณว่าใช้กำลังคม 1,000,000 คน ผลัดกันสร้างทั้งกลางวัน และกลางคืน ใช้เวลาราว 20 ปี จึงเสร็จ ภายในห้องพีระมิด นอกจากจะบรรจุพระศพของกษัตริย์แล้ว ยังเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่า ผนังภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนสี บรรยายด้วยอักษรโบราณ ทำให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ชาวอียิปต์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี กลับด้านบน

สุสานเก็บศพยุคอียิปต์ 4 แบบ  

Mastaba

Step-Pyramid

Pyramid

Valley of the king สุสานเจาะหน้าผาข้อมูลและภาพจาก : http://www.project.cmru.ac.th/ruth/lesson/unit6.htm